Live Chat
Live Chat

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Hantec Global Ltd. (“HG”) ให้ความสำคัญกับการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของลูกค้าของเรา ในการเปิดและรักษาบัญชีลูกค้านั้น เราจะได้รับและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ นโยบายนี้ระบุถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราในเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายนี้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของ HG และอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว นโยบายที่อัพเดตใดๆพร้อมกับประกาศทั่วไป ที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถูกโพสต์ที่เว็บไซต์โดยพลันเมื่อนโยบายนี้ได้รับการอัพเดทอย่างเป็นสาระสำคัญแล้ว คุณยอมรับว่าการโพสต์นโยบายที่แก้ไขทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์นั้น จะถือเป็นการแจ้งให้คุณทราบที่แท้จริง คุณควรตรวจสอบและทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ วิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลนั้น และใครบ้างที่เราเปิดเผยให้ได้รับทราบ

ทำไมเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของเรากับสถานการณ์ของคุณ เราจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ในระหว่างการเปิดบัญชีสำหรับคุณ เราจะขอชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด รายละเอียดการติดต่อ รายได้และเงินออมของคุณ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายงานการซื้อขายและรายละเอียดการจ้างงาน ข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมผ่านทางแบบฟอร์มการสมัครบัญชีของเรา นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลและบันทึกของเราเองจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มี

หากคุณไม่ต้องการให้ HG ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือไว้ คุณควรแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ [email protected] เนื่องจากข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราได้ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจหมายความว่าเราไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการให้บริการตามที่คุณร้องขอได้ต่อไปได้ และ HG จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในเรื่องนั้น เพื่อให้ข้อมูลเป็นข้อมูลล่าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ เช่น ที่อยู่ของคุณโดยทันทีเมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง

เราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร?

วัตถุประสงค์หลักในการได้รับข้อมูลนี้คือ การสร้างและจัดการบัญชีให้กับคุณ เราจะสามารถให้ข้อมูลอัพเดตแก่คุณได้ในขณะที่คุณเป็นลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น บัญชีการเทรดของคุณ และสิ่งที่เกิดขึ้นที่ HG รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ เราอาจส่งข้อมูลทางการตลาดให้คุณเป็นครั้งคราว ตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย คุณยอมรับว่าในขณะที่คุณมีบัญชี HG อยู่นั้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยืนยันตัวตน ต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering – AML) และการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่คุณยอมรับว่าอาจมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ได้:

  • บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่ม Hantec Group
  • ศาลใด ๆ หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานราชการอื่นใด ตามที่ตกลงกันไว้หรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • หน่วยงานรายงานเครดิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่นที่เราอาจร่วมให้การวิจัย การตรวจสอบพิสูจน์ตัวตน หรือบริการอื่น ๆ แก่เรา หรือ Hantec Group
  • บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคุณ หรือผู้ที่อาจได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขของสัญญาของเรา

เราจะกำหนดให้องค์กรใด ๆ ที่เราเปิดเผยข้อมูลของคุณให้ หรือผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวในนามของเรานั้น ดูแลให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และให้จัดการกับข้อมูลเหล่านี้ตามนโยบายนี้ โปรดทราบว่า HG จะไม่ขายหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

เราจะจัดการและเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของคุณอย่างไร?

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และไฟล์กระดาษที่ปลอดภัยของเรา เรามีระบบและขั้นตอนขั้นสูงเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เหมาะสม การใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการสูญหายของข้อมูล พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับและด้วยความเคารพ เราถือว่าการละเมิดนโยบายนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรง และจะดำเนินการตามความเหมาะสมตามที่จำเป็น

เราอาจต้องเก็บข้อมูลของคุณไว้สักระยะหนึ่งหลังจากที่คุณให้ข้อมูลแก่เราแล้ว แม้ว่าเราจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคุณอีกต่อไป เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เราจะนำบันทึกที่ระบุตัวตนของคุณออกไปหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการอัพเดตอยู่เสมอ เราเข้าใจดีว่าข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และสถานการณ์ส่วนบุคคลอื่น ๆ และโดยปกติแล้วจะสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ และขอให้เราแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆได้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบนี้ และจะให้ข้อมูลภายใน 40 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากคุณ

การร้องเรียน

หากคุณมีคำถามใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือคุณมีปัญหาหรือการร้องเรียน โปรดโทรหาเราที่ +44 (0) 20 3934 2204 หรืออีเมล์ที่ [email protected].

ติดตามข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม MT4 สำหรับเดสก์ท็อป และ มือถือ

แพลตฟอร์ม

เลือกจากบัญชีหลากหลายของเราเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

ประเภทบัญชี

ติดตามข่าวอัพเดทล่าสุดของเรา

สมัครเพื่อรับการวิจัยตลาดล่าสุดและการวิเคราะห์จาก Hantec Global ส่งโดยตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณเป็นเว


เชื่อมต่ออยู่เสมอกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

ส่งอีเมล์มาหาเราท

คุณสามารถโทรหาเราได้ที่

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง

Forex และ CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มแรกของคุณ ดังนั้นคุณควรเก็งกำไรด้วยเงินที่คุณสามารถจะสูญเสียได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาป็นอิสระหากจำเป็นก่อนที่จะทำธุรกรรมดังกล่าว. โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา.

Hantec Global Ltd. ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในเว็บไซต์ของเรา การที่คุณอยู่ในเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา. คุณสามารถเข้าถึง นโยบายคุกกี้ ของเราได้ที่นี่.

Hantec Global เป็นชื่อการค้าของ Hantec Global Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงินของมอริเชียส (FSC) ในสาธารณรัฐมอริเชียส. หมายเลขใบอนุญาต: C114013940.